Träningskommittén

Ordförande
Fredrik Liljegren - [email protected]

Ledamöter
Jon Arnell
Niklas Norlen
Jolande Svensson- Klijn
Martin Wigforss
Carin Wijkström
Sofie Hjort
Lars Linder
Hans Broman
Paulina Karlsson
Magnus Mårtensson