Träningskommittén

Ordförande
Fredrik Liljegren - [email protected]

Ledamöter
Jon Arnell
Paulina Karlsson
Lars Linder
Niklas Norlén
Jolande Svensson- Klijn
Martin Wigforss
Magnus Mårtensson
Lena Wilton