Tillbaka

Ordningsregler

Gällande Djurgårdens gästhamn

  • För allas trevnad ska det vara tyst i hamnen från kl. 22:30.
  • Skepparen är juridiskt ansvarig enligt sjölagen.
  • Av säkerhetsskäl är det skepparens skyldighet att tillse att någon person är tillgänglig att flytta båten dygnet runt.
  • Det är förbjudet att låsa fast båt/vattenskoter i bryggan.
  • Det är skepparens skyldighet att erlägga hamnavgift samt tillse att gästhamnsreglerna följs ombord.
  • Totalt grillningsförbud gäller på samtliga bryggor.

Alla brott och överträdelser kommer att polisanmälas. Har ni klagomål ber vi er kontakta hamnpersonalen