Konfirmationsblankett 2023

Vänligen fyll i blanketten senast 1 maj 2023

HÄLSOFRÅGOR

KSSS ORDNINGSREGLER

Som konfirmand på KSSS Långholmen är det viktigt att du följer lägrets ordningsregler. De har kommit till för att skapa trivsel för såväl elever som ledare och för att alla skall ha så roligt som möjligt. Gå igenom dessa regler tillsammans hemma.

Den elev som inte följer ordningsreglerna som gäller på KSSS kan bli hemskickad under lägertiden. Detta kan gälla tex kränkande beteende mot annan elev eller ledare. Observera att det inte är tillåtet att ha med sig droger, alkohol, tobak, vapen (såsom kniv). Skulle något av dessa ting dyka upp kommer det att tas omhand av ledare och eleven kan med omedelbar verkan skickas hem.

Vid hemskickning av elev återbetalas ingen lageravgift till föräldrarna.

Hemskickning sker efter samtal med anhöriga.