Konfirmationsblankett 2024

Vänligen fyll i blanketten senast 15 maj 2024

HÄLSOFRÅGOR

KSSS TRIVSELREGLER

Som konfirmand på KSSS Långholmen är det viktigt att du följer KSSS Värdegrund och Policy De har kommit till för att skapa trivsel för såväl elever som ledare och för att alla skall ha så roligt som möjligt. Gå igenom dessa regler tillsammans hemma.

Den elev som inte följer våra trivselregler som gäller på KSSS kan bli hemskickad under lägertiden. Detta kan gälla tex kränkande beteende mot annan elev eller ledare. Observera att det inte är tillåtet att ha med sig droger, alkohol, tobak, vapen (såsom kniv). Skulle något av dessa ting dyka upp kommer det att tas omhand av ledare och eleven kan med omedelbar verkan skickas hem.

Vid hemskickning av elev återbetalas ingen lageravgift till föräldrarna.

Hemskickning sker efter samtal med anhöriga.