Protest under ÅFOR 2013 gällande förseelse mot områdesskydd.

Två båtar som deltog i förra årets ÅF Offshore Race har anklagats för att ha seglat in i fågelskyddsområdet vid Karlsöarna. Båda skepparna har nu tagit sina bötesstraff.

Tävlingsledningen har uppmanat juryn att utreda och överväga om denna förseelse skulle kunna hanteras under KSR regel 69 d.v.s. osportsligt beteende. Protestkommittén har efter samråd med SSF:s Regelkommitté utrett detta och kommit till slutsatsen att regel 69 inte är tillämplig i detta fall.

Anders Frisk, skeppare på SWE 610 Novus Consulting har dock självmant valt att utgå ut 2013 års ÅFOR och stryka sig från resultatlistan.

KSSS ser fortsatt allvarligt på den inträffade händelsen och inför ÅFOR 2014 har därför, som tidigare meddelats, Inbjudan och Seglingsföreskrifter kompletterats med att det är förbjudet att segla in i områden med tillträdesförbud.

Fredrik Feldreich        Håkan Nordlund
Tävlingsledare           Juryordförande