Vikingaträffen 21–24 juli 2014 i Långedrag och Marstrand

Vikingaträffen anordnas vart tredje år sedan början av 1980 talet och är ett gemensamt projekt mellan KSSS och GKSS Sverige, KDY Danmark, KNS Norge och NJK Finland.

I år arrangeras Vikingaträffen av GKSS och programmet i korthet är:

Måndag 21 juli. Invigningsceremoni kl. 15.00 i Långedrag med hissande avklubbvimplar/flaggor. På kvällen serveras en välkomstbuffé på Seglarkrogen i GKSS klubbhus

Tisdag 22 juli. Vid 11-tiden startar en guidad tur genom Göteborgs hamn med inspektions-fartyget Hamnen. Kl. 13.00 sker samling och lottning av båtar inför kappseglingen mellan klubbarna (ev. med stjärnbåtar). Kappseglingsbanan är direkt utanför hamnpiren. Dagen avslutas med en gemensam middag och prisutdelning på Långedrags Restaurang.

Onsdag 23 juli. Kl. 12.00 går starten för Vikingaseglatsen till Marstrand, GKSS regattahamn som ligger cirka 20 Nm norr om Göteborg. Seglatsen beräknas ta tre timmar och avslutas med klubbvis paradering och hälsning varefter båtarna förtöjer vid reserverade platser på Marstrandsön. Kl. 18.00 samlas vi på kajen för gemensam avmarsch till Carlstens fästning där vi bjuds på ett vikingablot (oöm klädsel) och till desserten klubbvisa uppträdanden varefter innovativ prisutdelning för allehanda insatser under Vikingaseglatsen sker.

Torsdag 24 juli. Samling på kajen kl. 11.00 för halning av klubbvimplar/flaggor.

Följ länken www.gkss.se/vikingatraff så hittar du utförligt program och anmälningsblankett.

Tidigare år har KSSS anordnat gemensam tillfartssegling, ibland med NJK, antingen via Göta Kanal eller runt kusten. KDY kommer att samlas i Donsö den 20 juli.

Kontakta gärna Tomas Östling, ordförande i KSSS Långseglingskommitté [email protected], 0708-644968 om du är intresserad av att delta. Läs mer om Vikingaträffen och KSSS övriga långseglingar på www.ksss.se.