OS på Baggen

Tidigt i morse meddelade KSSS Ordförande Staffan Salén att Sveriges Olympiska Kommitté kontaktat KSSS med en oväntad förfrågan.

- SOK berättade att vattenkvalitén i Rio nu är så ifrågasatt att Internationella Seglarförbundet, ISAF, (www.isaf.org) kommit med en förfrågan till Sverige om att ta över segling och kanotdelen av OS, förklarar Staffan.

Det skulle i så fall inte vara första gången ett OS splittras. Redan 1956 när OS gick i Melbourne, Australien så gick ryttardelen av OS i Stockholm p.g.a. av Australiens karantänsbestämmelser.

På rak fråga bekräftar Staffan att KSSS ställt sig positiva till att arrangera seglingsdelen av OS.

- Möjligen kanske någon del måste genomföras vid vår nya anläggning i Djursholm. Det kan bli lite trångt framförallt på hamnplan då alla teamen också ska ha landutrymme, säger Staffan

I sista hand kan Staffan också tänka sig att någon av de mindre klasserna läggs på KSSS systerklubb, GKSS, i Göteborg.

- När nu KSSS ställt sig positiva till förfrågan så återstår bara att se om både ISAF och Internationella Olympiska Kommittén också ställer sig bakom förslaget, avslutar Staffan Salén.