Artemis vill ha snabbare båtar i Americas Cup

Nu svarar Team Artemis Racing på det protokoll som vinnarna av Americas Cup 2017, Emirates Team New Zealand, upprättat för Americas Cup 2021. Och från Artemis sida är det snabbare båtar som gäller.

Nästan samtidigt som Emirates Team New Zealand gick i mål som segrare i den 35:e Americas Cup-utmaningen startade spekulationerna om var nästa Americas Cup - AC 36 - ska seglas och framför allt vilken båttyp som skall användas.

 

De två senaste utmaningarna AC34 och AC35 har skett i foilande Katamaraner. Men efter finalen på Bermuda i år var Emirates Team New Zealand inte sena att, tillsammans med det italienska konsortiet Luna Rossa, annonsera i “Protocol for the 36th Americas Cup” att de kommande seglingarna, AC36, ska avgöras i snabba enskrovsbåtar.

 

Dessa måste vara konstruerade och byggda i samma land som de tävlar för, där även flertalet seglare skall vara från. Det finns också en önskan att fler besättningsmän skall vara engagerade i trimningen - m.a.o. inga cyklister ombord.

 

Den nionde oktober tillkännagav Artemis Racing att de har startat genomgången av den s.k.  “Protocol for the 36th Americas Cup” för att överväga ett eventuellt deltagande i 36:e AC eller därpå kommande Americas Cup

 

Den kanske viktigaste frågan, enligt Artemis Racing, är båtvalet där önskemålet är att den båt som används i nästa Americas Cup ska vara minst lika snabb eller snabbare än de som seglade på Bermuda sommaren 2017. Artemis förespråkar därmed inte en enskrovsbåt.

 

”Båten och kappseglingsformatet måste också bidra till att seglingen utvecklas vidare och attrahera unga och kommande generationer. Andra aspekter som kommer att vägas in är kostnaderna och optimalt antal deltagare”, skriver Artemis på sin hemsida.

 

Arbetet med att utvärdera alla faktorer kommer att ta sin tid och kommer att kunna slutföras när “class rule” tillkännages i november 2017.

Text: Björn Unger