Äntligen – ny brygga på Skanskobb

Att angöra en brygga är en sak. Att anlöpa samma brygga kan vara något helt annat. Fråga KSSS måldomare som under många år och med skiftande framgång försökt nå stugan på Skanskobb men där väder- och vindförhållanden ibland gjort det närmast omöjligt att komma i land.

Nu finns emellertid en ny 8 meter lång trallbrygga anlagd på östa sidan, ett landfäste med räcke. Nu invigs den nya bryggan under värdiga former: i anslutning till målgången för årets ÅF Offshore Race.