Årsmötet valde ny ordförande

KSSS årsmöte hölls den 14 mars på Moderna Muséet på Skeppsholmen. En populär tillställning med drygt 200 personer som deltog och fler fanns på väntelista. Årsmötet valde med acklamation Patrik Salén, mångårig medlem och kommittéledamot, till ny ordförande, att efterträda Staffan Salén som suttit i sju år. Styrelsen får från och med i år fem nya och en nygammal ledamot.

Nya på sina befattningar är Christoffer Dohrn, Intendentkommittén, Johan Rockström, Bankappseglingskommittén, Amelia Möller Andréewitch, Aktivitetskommittén, Patrick Ståhle, Informationskommittén och Magnus Groth som ny konsultativ ledamot. Tidigare kommittéordföranden Göran Edin valdes dessutom till konsultativ ledamot.

Samtidigt utnämndes Staffan Salén till hedersmedlem och fick dessutom motta KSSS förtjänstmedalj i Guld av år 1904. En ny medlemskategori stadfästes: Särskild Kallad Medlem. De två första att utnämnas var Iain Percy och Nathan Outteridge, båda från KSSS-och Sveriges America's Cup team Artemis Racing. Uppdateringarna av stadgarna från extramötet i november klubbades igenom, där Båtkommittén nu ansvarar för alla klubbens båtar och att våra processer för inval av nya medlemmar nu även formellt är öppna enligt krav från Riksidrottsförbundet (RF). Mot slutet genomfördes den årliga prisutdelningen med närmare 130 utmärkelser till förtjänta funktionärer och medlemmar i alla åldrar. Vid en avslutande symbolhandling överlämnades ordförandeklubban under medlemmarnas jubel från Staffan till Patrik.

Den efterföljande middagen avnjöts under hög stämning. Avgående ordförande Staffan Salén glänste som vanligt med verbal akrobatik i den högre skolan. Vår nye ordförande Patrick Salén höll dels att varmt tacktal till Staffan Salén för allt hårt arbete under de sju åren dels lovade han att fortsätta arbeta idogt med KSSS högt ställda ambitioner som en av världens ledande segelklubbar.

Iain Percy informerade om aktuellt läge för America's Cup Artemis Racing och ytterligare 90 välförtjänta utmärkelser delades ut. Bland deltagarna märktes dels alla våra unga cirka 15 internationella elitseglare liksom de ärrade veteranerna Sune Carlsson, Gunnar Ekdahl, Börje Larsson och Calle Piehl.

Nu börjar årets säsong!