KSSS Blogg: Tack för de här 7 åren!

Efter sju fenomenalt roliga år är det dags för mig att lämna ordförandeskapet vid årsmötet den 14:e mars. Tack till alla er som bidragit till att KSSS är ett av världens ledande seglingssällskap.

Att vara ordförande i KSSS har varit en glädje och förmån. Alla jag fått träffa och allt jag fått uppleva har gjort detta till sju fantastiska år. Och så har vi fått en del gjort också (tänker ta mig friheten att redovisa lite av detta som min svanesång på den här bloggen i några omgångar fram till årsmötet)!

Valnämnden har presenterat min kusin Patrik Salén som sitt förslag till ny ordförande. Efter att ha tillbringat större delen av min vuxna seglingskarriär i både Drake och havskappsegling tillsammans med honom, liksom att ha sett honom som ordförande i Bankappseglingskommittén de senaste 6 åren, vet jag att han kommer att göra ett förträffligt jobb som ordförande för KSSS

Jag vill tacka alla ideella krafter inom sällskapet, ni är fantastiska och det fundamentet på vilket KSSS vilar. Särskilt vill jag tacka alla styrelseledamöter under de här 7 åren för ert enorma engagemang och er vilja att driva era kommittéer och därmed sällskapet framåt. Därtill vill jag tacka vårt kansli och alla dess anställda under den här tiden, ni gör ett fantastiskt jobb. Jag vill tacka de tre klubbdirektörer som jag haft nästan daglig kontakt med och så vill jag tacka min familj som tålmodigt låtit mig lägga så mycket tid på KSSS under de här gångna åren.

Slutligen skulle jag vilja tacka er medlemmar, alla 5 700, gör KSSS till det vi är idag, ett av världens ledande segelsällskap. Fortsätt med det!

Staffan Salén
Ordförande

Läs mer från Staffan på Ordförande har ordet