Så skall Americas Cup seglas 2021

Den 31 mars i år tillkännagavs “spelregerna“ för den 36:e upplagan av Americas Cup. Royal New Zealand Yacht Squadron, som vann den 35:e utmaningen på Bermuda 2017, bl.a. över den svenska utmanaren Artemis Racing, har ansvaret för att arrangera Americas Cup 2021.

Americas Cup-seglingarna bygger på tolkningen av ursprungsregeln sedan 1851 “The Deed of Gift”. Denna tolkning görs om vid varje upplaga och är de spelregler som alla deltagande team måste följa kring båtar och bygget av dessa, banor, besättning mm.

De senaste två Americas Cup-tävlingarna avgjordes i katamaraner med två skrov och i farter på 25 – 40 knop. Nästa gång kommer seglingarna att avgöras i AC75 som är en enskrovsbåt med betydligt lägre fart kanske 12-20 knop. AC75 båten har konstruerats för att vara så snabb som det rimligen går att göra en enskrovsbåt.

Den förväntade arenan blir Auckland, Nya Zeeland där finalen går mars 2021. Dessa föregås av The PRADA CUP som hålls i januari och februari 2021. Innan dess kommer en serie preliminära regattor att seglas 2019 och 2020 med AC75 och avslutas i december 2020.

Flera frågor kvarstår att få sina svar, bl.a. hur många utmanare kommer till startlinjen och från vilka länder kommer de att representera.

Nyckeldatum
1 jan 2018       Anmälningar för utmanare öppnas
30 jun 2018     Anmälningar för utmanare stängs
31 aug 2018    Bekräftelse av Americas Cup banor
31 dec 2018    Sista dagen för anmälningar
31 mar 2019   Sjösättning av första AC75
1 feb 2020      Sjösättning av andra AC75