Dagens seglingar blåste bort i Sandhamn

Med hänsyn till rådande vindförhållanden beslutade tävlingsledningen ställa in alla dagens seglingar. J/70 klassen skulle ha seglat på Rödkubbsfjärden men väl där ute insåg man att det inte skulle vara säkert. Några J/70 satte Gennaker för att hårdvindsträna.

För Classic bemannades Skanskobb för start och målgång och sedan fick seglarna lägesbesked i Sandhamn varje timme. Kl 14:00 sköts tre skott och man hissade flaggorna N över A, dvs inga fler kappseglingar.

Nu är siktet inställt på att få ut så mycket som möjligt av morgondagens seglingar då starten kommer att gå kl 10 istället för 11 som tidigare var planerat. Då ser också väderutsikterna bättre ut med avtagande vindar.