SRS-mätbrev till rabatterat pris

Det finns ännu ett par dagar tillgodo för att hinna skicka in ansökan om förnyelse av tidigare års SRS-mätbrev till ett reducerat pris.

För att snön ska hinna smälta lite mer på båtpressenningen kan du förnya ditt SRS-mätbrev som du har använt tidigare år till reducerat pris, 300 kr, fram till den 15 april. Därefter gäller ordinarie pris 400 kr.

Det är viktigt att du loggar in på ditt tidigare mätbrev och kontrollerar att allt fortfarande stämmer.

Ansök om SRS-mätbrev hos Svenska Seglarförbundet (SSF) här

 

Svenskt Respitsystem (SRS) är svensk seglings eget system för kappsegling med olika båtar mot varandra.Strävan är att SRS-talet ska representera en båttyps bästa potentiella prestanda på en rundbana i mellanvind.

SRS är ett semi-empiriskt respitsystem där en båts respittal i första hand beror på dess mått men systemet innehåller även empiriska och subjektiva element.