Avspärrningar under ÅF Offshore Race

Stockholms inre vatten är avstängt på söndag den 30 juni mellan kl 10:30-15:00.

Stockholms inre vatten är avstängt på söndag den 30 juni mellan kl 10:30-15:00, se bild. Markerat område är avspärrat för ALL BÅTTRAFIK och inga undantag tillåts. Avspärrningen gäller även passage till/från hamnar inom området.

Lämplig plats att följa starten i ÅF Offshore Race är från Stadsgården/Katarinavägen/Kastellholmen/Waldemarsudde. Med båt kan sträckan efter start ses öster om Blockhusudden/Nacka Strand. De tävlande fortsätter därefter genom skärgården ut till fritt hav, rundar Gotland och går i mål i Sandhamn.

KSSS och ÅF Offshore Race ber om överseende med de störningar det kan innebära. Tack för er förståelse.