KSSS förstärker klubbens kommersiella samarbeten

Samarbeten med företag och varumärken är mycket viktigt för KSSS. För att flytta fram positionerna och skapa änne bättre utbyte för partners och sponsorer har KSSS rekryterat Jan Torstenson till rollen som klubbens kommersiella direktör.

Jan har bred erfarenhet inom ledande positioner i svenskt näringsliv. Han har mer än 20 års erfarenhet av att leda och driva stora internationella projekt med inriktning mot varumärkesfrågor, marknadskommunikation, sponsring samt försäljning/kundrelationer.

Under de senaste 13 åren har Jan ägnat sitt professionella liv åt olika seglingsprojekt med fokus på projektledning, kundrelationer och utveckling av de kommersiella plattformarna och varit övergripande ansvarig för ett flertal större internationella projekt (Team SEB/Volvo Ocean Race, SEB:s 150 års jubileum, Match Cup Sweden, Stockholm Stopover, RC44 Sweden Cup, VOR Hospitality concept, VOR Målgång Göteborg 2015, America’s Cup World Series, Tall Ships Regatta, Volvo Ocean Race, Hamnstopp Göteborg 2018 m.fl.

-        Jag har ett stort hjärta för klubben och ett starkt intresse kring dessa frågor. Under senare år har jag följt klubben på distans och tror att jag kan bidra på flera sätt i arbetet med den kommersiella delen av klubbens värden och möjligheter. För mig är det viktigt med tydlighet kring vad klubben erbjuder och säkerställa att vi levererar vad vi lovat och sist men inte minst en långsiktigt stark och fördjupad relation med alla parter (företag, partners, leverantörer, medlemmar mfl.), säger Jan Torstenson.