Vårhälsning från Ordföranden

Kära medlemmar, jag vill inleda detta vårbrev med ett stort tack till er medlemmar. Vid årsmötet i februari så accepterade ni valnämndens förslag och hela styrelsen, med undantag för två avgående ledamöter, fick nytt förtroende. Tack! Vi skall förvalta detta efter bästa förmåga.

Vårvintern inleddes alltså som vanligt med vårt årsmöte. Denna gång den 13:e februari, återigen på Moderna museet. Det var trevligt med god uppslutning till själva årsmötesförhandlingarna, där vi avrundande med fototillfälle inför Royal Cork Yacht Clubs 300 års jubileum 2020. Sedvanligt lockar middagen några ytterligare medlemmar, så vi lyckades samla närmare 140 personer till trevliga samtal och mängder av utmärkelser och priser. Att få dela ut priser till framgångar och utmärkelser till stora insatser för klubben är sannerligen en särskilt stor glädje för mig som ordförande. Utan alla dessa entusiastiska ideella krafter, skulle inte klubben fungera. Stort tack!

Några veckor senare var det dags för vårens startskott för båtsäsongen med ”Allt för sjön” där klubben hade en inspirerande och inbjudande monter i A-hallen på bästa plats. I år hade vi särskilt fokus på våra hamnanläggningar, medlemskap samt andelssegling i J70 och vårt kappseglingsprogram. Jag hade själv nöjet att stå i KSSS montern delar av onsdag och torsdag och det är så stimulerande att både få samtala med många av våra medarbetare, funktionärer likväl som medlemmar, nuvarande såväl som nyrekryterade.

Vi fick även i vår monter möjligheten att presentera vår nya lägerbåt, RS Quest, i sin stiliga skrud med fullt kryss-ställ. Den genererade mycket intresse och vi hade även nöjet att ha representanter från tillverkaren på plats vid vårt Seglarforum på torsdagen. Detta är ett stort och viktigt steg framåt för Sällskapet i vår ständiga strävan efter att leverera en verksamhet med hög kvalitét. De tidigare lägerbåtarna, 2-kronorna, har tjänat oss och lägerdeltagarna väl i över 30 år. De hade dock nu nått en nivå som inte stod i paritet med våra ambitioner och efter en noggrann utvärdering av Båtkommittén och Juniorkommittén föll valet på RS Quest:en. Utöver att den ansågs vara en bra kombination av lättseglad, kul och med kvalitét, är den även till stor grad återvinningsbar; helt i linje med KSSS hållbarhetsambitioner. Här vill jag även passa på att rikta ett stort tack till de generösa donatorer som ställt upp med att finansiera dessa inköp. I skrivandes stund har redan 10 av dessa 13 båtar finansierats med extern hjälp av medlemmar och några stiftelser. Stort tack!

I det lite bredare seglar-Sverige kan jag helt kort även rapportera från årsmötet i Svenska Seglarförbundet; i år på plats i Göteborg. Här presenteras och diskuteras dels verksamheten kring själva förbundet, allt från året som gick till året som komma skall. SSF jobbar vidare under visionen ”Svensk segling - tillgängligt för alla” genom ett antal aktiviteter som stöd för klubbar och distrikt. Därtill får mötet även möjligheten att diskutera och rösta om de motioner som inkommit från medlemmarna. Årets möte var historisk i det att detta år var första gången då även klubbar i landet hade rösträtt, utöver distrikten och klassförbunden. Det var intressant att notera att detta verkar ha bidragit till ett större engagemang och deltagande vid årsmötet. Årets motioner berörde avgifts- och utbildningsfrågor samt behovet av att hjälpas åt i landet med hållbarhetsansträngningar kring seglingssporten. Utöver att lära om SSF:s egen verksamhet, är detta ett intressant tillfälle att lära från andra klubbar och organisationer i landet om deras framgångar och utmaningar kring seglingen. Sedan är det klart att vår gemensamma klubb har en unik ställning i seglar-Sverige som vi skall vara mycket stolta över.

Nu är vi äntligen nära säsongsstart. Våra läger är välfyllda inför säsongen, våra hamnvakter väntar ivrigt på besökare, våra kappseglingar är väl förberedda och samtliga anmälningsmoduler är öppnade på hemsidan. Vi ser även fram emot att välkomna våra medlemmar till lite diverse olika sociala arrangemang under säsongen, såsom klubbmingel med båtdesignern Ron Holland på Klubbarnas Klubb 3:e juni, medlemsmingel på ÅF Offshore Race den 29:e juni och Lökholmens dag för hela familjen den 26:e juli.

Nu måste jag släppa tangentbrädan för att kasta mig över liverapporteringen på webben från den pågående första större internationella regattan för vårt elitgäng: Princess Sofia Trophy på Mallorca! Vi har i princip alla elitseglare på plats och så här i halvlek ser det riktigt bra ut för 470 seglarna Anton Dahlberg och Fredrik Bergström likväl som för vår Finnjolle seglare Johannes Pettersson samt Nacra 17 laget med Rasmus Rosengren och Ida Svensson. Men det är flera dagar kvar, så vi hoppas även några till av våra seglare dyker upp på topp-10 listan och kanske även kniper några podiumplatser!

Jag ser fram emot nästa tillfälle att träffas er medlemmar. Som alltid ser jag fram emot att höra ifrån er och mig hittar ni på: [email protected]

Seglarhälsningar,

Er tillgivne ordförande
Patrik

Visste du att...
...För 100 år sedan, 1919, hade klubben särskilda utmaningar med klubbhuset i Sandhamn. Man hade problem med restaurationen efter att Grand Hotell släppt driften och man hade glömt att söka utskänkningstillstånd i tid. Man sökte febrilt efter en ny källarmästare och så småningom antog Karl Sehlin uppdraget. Dock riskerade Sandhamn att bli ”torrlagt” säsongen 1919, men man fick slutligen rätt att utskänka öl och vin. Man kan läsa i skrifterna från då att Djurö församling önskade ett permanent ”torrläggande” i Sandhamn. Enligt KSSS jubileumsskrift skulle det dock ha betytt ”att klubbhuset måst nedläggas”. Källarmästare Sehlin fick dock Djuröborna på andra tankar efter intensiva dialoger och sedan dess har man haft möjlighet till ett glas vin till maten. 

På ett jämställdhetstema är det även intressant att notera att det året höjdes inträdes- och årsavgifterna. För män 25 och 50 kronor, för kvinnor 20 och 40 kronor. Det var då det, nu är vi dock helt jämlika och det känns rätt! :)