200 båtar anmälda till Gotland Runt 2021 och vi hoppas på fler

Anmälningstaket på 200 deltagande båtar är nått efter det att anmälan endast varit öppen i drygt en vecka. Suget att få segla Gotland Runt är stort och det uppskattar vi verkligen. Vi jobbar nu hårt för att kunna ge möjlighet för fler att vara med och delta i 2021 års upplaga. Är du intresserad är det viktigt att du anmäler dig på kölistan så att vi vet hur många platser vi skall försöka få fram.

Under flera års tid har vi tittat på möjligheten att skapa en ny hamn istället för den tillfälliga Gotland Runt hamn som årligen byggt upp vid Skeppsholmen. Projekteringen av en ny lösning började på allvar hösten 2019 för att kunna implementera planerna till 2020. Sen kom Corona.

Just nu arbetar vi hårt för att få till en hamn utanför Junibacken på Djurgården. Kapaciteten för den projekterade hamnen är något osäker och vi beslutade därför att sätta taket på antalet deltagande båtar på Gotland Runt till 200. När vi nu sett att intresset för 2021 års upplaga av Gotland Runt är så pass stort kommer vi att jobba hårt för att skapa mer utrymme.

-        Det känns fantastiskt att vi nått 200 båtar redan innan jul. Detta ger oss helt andra möjligheter att kunna fokusera för tävlingens och evenemangets genomförande, säger Håkan Andersson, tävlingsledare för Gotland Runt. 

Länk till kölista nedan.