KSSS verksamhet och Coronaviruset

KSSS följer noggrant utvecklingen av Coronaviruset och uppdateringar från relevanta myndigheter. Vi hoppas att situationen snart förbättras men under tiden måste vi tillsammans begränsa smittorisken och den allmänna oro som Coronaviruset medfört. Vår verksamhet kommer att planeras och genomföras så länge det är i linje med rekommendationerna vi får från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Med detta sagt så är vår verksamhet frivillig och om ni drar andra slutsatser än myndigheterna kan ni självklart välja att inte delta under den period ni önskar.

KSSS tillämpar försiktighetsprincipen och uppmanar alla som på något sätt misstänker att man kan bära smitta att stanna hemma. Det gäller även om det finns eller att man misstänker smitta i familj eller närhet. Vid minsta tecken på sjukdom, kli i halsen, näsa som rinner, ont i huvudet, feberkänning vill ni att ni stannar hemma från träning /aktiviteten.

Dessvärre är läget sådant att vi kan komma att skicka hem barn och även vuxna med symptom och vi ber om er förståelse i fall så sker.

När det gäller våra kommande aktiviteter såsom påskläger och så småningom våra kappseglingar är vårt nuvarande utgångsläge och planering att dessa kommer att hållas men att de kan komma att ställas in om myndigheterna ändrar sin information. Om så blir fallet kommer eventuella anmälningsavgifter till våra seglingsaktiviteter att betalas tillbaka.

Vi återkommer så fort vi har mer information att delge. Hör bara av er vid eventuella funderingar eller frågor. Om du har några besvär ska du i första hand kontakta 1177 Vårdguiden.

 

Passa nu på att vara ute på havet och segla. Havet är virusfritt!

Och är du inte ute på havet kan du passa på att segla digitalt ”KSSS e-Sailing” https://www.facebook.com/groups/3006337509419084/ och www.virtualregatta.com/en/inshore-game/

 

KSSS

12 mars 2020

 

 Och som alltid:
- Tvätta händerna ofta och noggrant
- Hosta och nys i armvecket
- Undvik att röra ögon, näsa och mun
- Stanna hemma när du är sjuk
- Använd handsprit