Inbjudan till regelkväll #2 den 1 december

Även denna vinter arrangerar Stockholms Seglarförbund och KSSS regelkvällar med avancerade diskussioner för i första hand domare. Syftet är att utveckla vårt gemensamma regelkunnande.

I ljuset av det skärpta läget vad gäller smittspridning från Covid-19 har vi i domargruppen kommit fram till att nästa Regelkväll - 1 december kl 18.00-21.00 - genomförs som ett digitalt möte för samtliga deltagare.  Mötet kommer att ägnas dels åt en fortsatt genomgång av ändringarna i KSR som träder i kraft fr o m 2021, dels åt presententation och analys av olika situationer från kappseglingsbanan.

Om du inte anmält dig tidigare gör du det så snart som möjligt till Bertil Grandinson på mailadress som anges nedan.

Någon dag före mötet återkommer jag med information om inloggning m m. 

Om du vill ta upp något eget case vill jag gärna ha besked om det redan nu så att  du kan ges möjlighet att presentera det på ett illustrativt sätt.

---

Det sker genom att lyfta fram olika konkreta situationer från kappseglingsbanan, analysera dem och komma fram till slutsatser som vi förhoppningsvis kan bli överens om. Deltagarna förväntas bidra med egna exempel från den gångna säsongen.

Även regelintresserade seglare och funktionärer är välkomna. Förutsättning är att du genomgått Svenska Seglarförbundets regelkurs med godkänt resultat.

Träffarna leds av Bo Samuelsson, mångårig internationell domare och ledamot av Seglarförbundets regelkommitté. Claes Lundin, välkänd föreläsare i regelfrågor, medverkar också.

Vinterns regelkvällar äger rum på tisdagskvällar – 3 november, 1 december, 12 januari och 9 februari – med start kl 18.00 och avslutning ca kl 21. De senare av dessa datum kan komma att anpassas till Seglarförbundets kommande fortbildningsaktiviteter om Kappseglingsreglerna 2021-24.

Deltagande är kostnadsfritt. Så anmäl dig så snart som möjligt, särskilt om du vill vara fysiskt närvarande.

Anmälan sker till [email protected] senast fredagen före mötet, d v s för det andra mötet senast 27 nov.

Kom ihåg att ta med Kappseglingsreglerna 2017-20.

Seglarhälsningar
Bertil Grandinson
Ordf i KSSS domargrupp
Tel: 0708-67 54 71