KSSS hamn i Saltsjöbaden blir medlemshamn

Med syfte att göra prissättningen mer rättvis kommer KSSS att göra vissa justeringar av prissättningen i hamnen i Saltsjöbaden. Det första steget av två är att hamnen blir en medlemshamn.

- KSSS är en ideell förening som bedriver vår verksamhet för våra medlemmar. Tillsammans med våra medlemmar utvecklar vi klubben. Därför känns det helt naturligt att de som ligger på fasta platser i vår hamn ska vara medlemmar precis som vid våra läger och träningsverksamhet. Vi välkomnar nu alla som ligger i hamnen att bli medlemmar i KSSS och ligga kvar i vår fina hamn, säger Stefan Rahm, klubbdirektör på KSSS.

Den justerade prislistan steg 1 kommer att publiceras under november på www.ksss.se/hamnar/saltsjobaden/

De båtplatsinnehavare i hamnen som inte är medlemmar i KSSS idag kommer att få en medlemsavi i månadsskiftet oktober/november. Vi kommer inte att ta ut inträdesavgift för de som legat i hamnen sedan tidigare. Båtplatsfakturan kommer att skickas ut i slutet av januari.
Nästa steg är att titta på prissättningen av våra platser med syfte att göra den mer rättvis än idag. Vi kommer att använda oss av båtens dimensioner och var i hamnen platsen ligger. Vi håller just nu på att titta på olika modeller för hur detta skall kunna fungera på ett tillfredställande sätt. Den justerade prislistan steg 2 kommer att presenteras hösten 2021 och börjar gälla från 2022.