Rekordmånga sökande till årets praktikantuttagning

I slutet av september samlades över 100 förväntansfulla ungdomar på hamnplan för att visa sina baskunskaper inom bland annat segling, motorbåtskörning och ledarskap. De sökande genomgick en väl inarbetad rekryteringsprocess med flertalet tester. Målet för de sökande är att nästa sommar få en praktikantplats på något av våra seglarläger ute på våra fantastiska öar – Lökholmen och Långholmen. Konkurrensen om de ca 35 platserna är stor, speciellt i år då det var rekordmånga sökande. Antalet praktikantplatser beror på att varje praktikant ska få möjlighet att vidareutbildas på ett tryggt och säkert sätt till att bli instruktör.

Under året som kommer har vi flera obligatoriska utbildningsmoment men där den största utbildning sker ute under lägerverksamheten på våra öar. Under praktikanttiden ges möjlighet att träna på alla moment som ingår i instruktörsrollen, med stöttning från våra kompetenta lägerchefer, gruppchefer och instruktörer. För att vi ska kunna bibehålla en hög kvalitet på våra utbildningar är det totala antalet praktikantplatser väl genomarbetat under flertalet år.

Vi vill tacka alla fantastiska ungdomar som kom på uttagningen! Var stolta över att flera av er nu genomgått er första rekryteringsprocess! I år var konkurrensen tyvärr ännu tuffare än tidigare år med tanke på antalet sökande så kom ni inte med våga sök till oss igen!

Juniorkommittén