Sandhamn Open Shorthanded i helgen

Sandhamn Open kommer att seglas denna helg. Det som brukar vara en traditionell ”shake down” inför Gotland Runt kommer i år att anta en annan form. Att coronapandemin gör det omöjligt att genomföra skepparmöten, registrering, besiktning, prisutdelningar borde ju stoppa seglingen totalt. Men inte. Tack vare tävlingsledningens kreativa arbete kommer nu möten och administration att skötas digitalt och på avstånd. Tävlingen genomför också endast som SRS Shorthanded, alltså med två personer ombord.

37 båtar är anmälda och på söndagskvällen genomfördes skepparmötet som videokonferens för att undvika smittrisk. Annars skilde det sig inte så mycket från ett som skulle kunna skett på bryggan i Sandhamn. Möjligen blev ju genomgången av seglingsföreskrifterna ännu mer noggrann då vissa av momenten är nya, som exempelvis säkerhetsinspektionen som sker genom en defilering förbi startfartyget.

Starten kommer att gå klockan 20.00 på fredagskvällen och målgång beräknas bli mitt på dagen på lördag.

Traditionellt har ju banan ofta gått söderut, men från tävlingsledningen finns en förhoppning att kunna lägga en bana som också går norrut för att på så sätt kunna bjuda seglarna på lite nya farvatten.

Båtarna seglar enligt SRS Shorthanded, storleken spänner mellan de minsta Seascape 27:orna till Shogun 50:an Ladykiller 4.0.

Självklart är ni välkomna att komma ut och titta på såväl start som målgång. Lika självklart är det att vi alla tar ansvar följer myndigheternas rekommendationer. Vädret ser ut att bli fint och vindarna bra.