Segla lagsegling med KSSS

Den 10 oktober seglas Gamla Stans Yacht Clubs årliga National Teamrace regatta där KSSS möter GSYS, Havsörnarna och Stockholm Yacht Club i en lagseglingsregatta. KSSS har som tradition att bjuda in alla våra medlemmar till att delta i laget så ta chansen att anmäla ditt intresse.

Laget består av åtta personer som seglar i två båtar och i vår ambition att göra seglingssporten mer jämställd ser vi gärna anmälan från såväl att yngre seglare som kvinnliga. Målet är att minst en tredjedel av KSSS lag ska vara under 25 år och minst en tredjedel ska vara kvinnor. 

Seglingarna sker utanför Djurgården inne Stockholm och att vara med är kostnadsfritt då KSSS betalar anmälningsavgiften. Deltagande på regattamiddag efteråt är frivilligt men bekostas av deltagarna själva, dock är det osäkert om det blir någon middag i år pga restriktioner. 

Intresseanmälan att delta skickas senast 31 augusti till [email protected].