Gedigen utbildning av sommarens lägerledare och instruktörer

Sommaren närmar sig med stormsteg och vi (i juniorkommittén ihop med kansliet) längtar som bara den till att första lägret på Lökholmen och konfa 1 på Långholmen startar! Under året som gått har vi planerat massor under hela året inför kommande sommar med förbättringspunkter och planering av alla olika läger. Varje år utbildar vi även alla instruktörer, meckar, kökschefer, gruppchefer och lägerchefer så att alla är redo inför sommaren och kan ge barnen och ungdomarna den bästa sommarupplevelsen i vår fantastiska skärgård.

I år har vi satsat extra mycket på mental ohälsa/hälsa som är ett växande problem bland dagens barn och ungdom. Vi har skapat ett samarbete med We and Sports i Östersund som utbildar ledare inom alla olika sporter. Alla lägerchefer och gruppchefer har fått möjlighet att utbilda sig inom mental hälsa/ohälsa vid tre tillfällen under våren och snart är det dags för alla instruktörer. Varje år har vi i början av juni vår stora kick-off för alla som ska arbeta i vår verksamhet. Under denna helg övar vi HLR, ledarskap, teambuilding, barnpedagogik, hur vi ska agera vid en krissituation, första hjälpen och såklart seglar vi alla båtar. Denna helg brukar var fylld av roliga övningar och brukar vara mycket uppskattad av alla medarbetare!
 
Årets lägerchefs/gruppchefs utbildning ägde rum för några veckor sedan och ca 35 st närvarade under en hel helg. Denna helg har kommit till för att alla som får möjligheten ska få med sig rätt verktyg med sig ut till öarna i rollen som gruppchef eller lägerchef. I år hade vi flera intressanta föreläsare som både inspirerade och gav många tips hur man på bästa sätt är en bra ledare och chef. Bland annat kom Thomas Gross och föreläste om ledarskapets olika dimensioner och vad som kännetecknar en god ledare. Konsulten Malin Wranding kom och pratade om personlig utveckling samt gruppdynamik. Stefan Engstrand pratade om det praktiska ledarskapet och strategier för att planera ett helt läger, en dag eller kvällsmöte. Från We and Sports kom Paula och pratade om vikten av återhämtning samt hur vi kan bemöta olika dilemman kring mental ohälsa såsom ätstörningar etc. Stefan vår klubbdirektör kom och pratade om KSSS som helhet och alla spännande projekt som är på gång. Under denna helg hann vi även med många teambuilding övningar, praktisk information inför lägerstart och genomgång av vad uppdraget som lägerchef eller gruppchef innebär. Tack alla ni som bidrog till en årets LC/GC utbildning!
 
Under året som gått har vi även startat ett ledarskapsprogram för de som är födda 2001 och har som mål att arbeta som lägerchef. Programmet har pågått under både höst och vår där alla sedan haft möjlighet att delta på LC/GC utbildningen i april. Fokus i detta program har legat på personlig utveckling, feedback, ledarskap och team. Ny ansökan till höstens program kommer i augusti! Håll utkik på KSSS hemsida för mer information!
 
Om bara några veckor ses vi på Lången eller Lökholmen där alla instruktörer, meckar, kökschefer, meckchefer, gruppchefer och lägerchefer är mer än redo att ta emot ca 850 barn och ungdomar!
 
Seglarhälsningar
 
Josephine Engstrand (ordförande i Juniorkommittén)