Samarbete ger hållbara resultat

Samarbete, cirkulär ekonomi och snabbare omställning i lagstiftningen var orden för dagen när KSSS bjöd på paneldebatt Connected to the Ocean om hållbarhet, omställning från linjär till cirkulär ekonomi och förnyelsebar energi.

Det var en varm första dag på evenemanget Gotland Runt och i Race Village på Djurgården var seminariet Connected to the Ocean först ut på programmet. Publiken på plats njöt av att lyssna på initierade kommentarer några av Sveriges absolut vassaste inom sina respektive verksamhetsområden. Och efteråt kunde de konstatera att det var en enig samling paneldeltagare.

Alla tryckte på vikten av att samarbeta, inte minst Staffan Ingvarsson på Stockholm Business Region som konstaterade att Stockholm var ensamt om att prata hållbarhet för 40–50 år sedan, medan konkurrensen i dag är knivskarp. Många städer profilerar sig på hållbarhet och ska vi bli bäst måste vi samarbeta.

Melker Cullin på Stena Recycling menade att samarbete är en förutsättning för att vi ska kunna gå från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi.

Lisa Wahlström från Coca-Cola beskrev att koncernen långt framme i Sverige och säjer idag enbart dryck i förpackningar som är 100% återvunna. En verksamhet som förstås innebär en allt större utmaning i takt med att fler och fler följer efter och vill ta del av det återvunna materialet – men den höga ambitionen kvarstår.

Melker och Lisa beskrev det gemensamma initiativet Sweden Re:Imagined där KSSS, Stena Recycling och Coca-Cola i Sverige öka medvetenheten kring havsmiljön och samtidigt förändra synen på skräp, i syfte att ge det ett nytt liv och haven en ny chans.

En del av debatten handlade om sol och vind som är seglarnas energikälla när de seglar runt Gotland. Erik och Charlotte har lång erfarenhet inom sol och vindkraft och har gått från att var relativt ensamma på sin kant till att numera stå mitt inne i en energilavin som drar fram över världen. De två menade att Sverige har alla möjligheter att bli världsledande på förnyelsebar energi och därmed skapa konkurrensfördelar genom billig energi. Men vi måste våga tänka nytt och tillåta oss att acceptera förändring i vårt synsätt menade de.

För KSSS och Stefan Rahm är det viktigt att få till en permanent hamnanläggning på Djurgården för att kunna bedriva verksamheten på ett hållbart sätt. Stefan fick direkt medhåll av Staffan som hoppas att staden kan hjälpa till med en lösning och därmed en fast eventarena för bland annat Gotland Runt.

En permanent hamnanläggning skulle skapa stora möjligheter för stockholmarna, dels som tillgodose behovet av gästhamnsplatser för besökande med båt och ge nya intäkter till turistnäringen. Men också bli en plats för lärande för exempelvis annat skolklasser, menar Stefan Rahm som även ser möjligheter för andra vattensporter att dela på arenan såsom

Till exempel Triathlon. Föreningen KSSS är beredd att investera i och driva en sådan anläggning med hållbarhet som honnörsord.

Fram till dess fortsätter KSSS med sitt hållbarhetsarbete, från ett lärande och opinionsbildande inom klubben, men också praktiskt med att minska utsläpp genom att bland annat jobba med eldrivna rundningsmärken när man lägger ut en bana eller plocka upp skräp ur havet som blir råvaror i Stena Recycling återvinningsprocesser.

 

Paneldeltagare

Charlotte Bergqvist, VD Cloudberry Offshore Wind,

Lisa Wahlström, kommunikations- och hållbarhetschef på Coca-Cola Europacific Partners Sverige,

Erik Martinsson, VD Svea Solar,

Melker Cullin, verksamhetschef Stena Recycling,

Staffan Ingvarsson, VD Business Region Stockholm

Stefan Rahm, klubbdirektör på KSSS, Kungl. Svenska Segel Sällskapet