Trafiksmart testvecka på Djurgården 2-7 juni

Under den 2- 7 juni kommer det hända mycket i Stockholm och på Djurgården. Nationaldagen på Skansen, konserter på Gröna Lund, Stockholm Marathon, Marinen 500 år och mycket mer. KSSS har sedan 2021 etablerat oss på Djurgården och även om vi inte har egna aktiviteter just denna helg vill vi informera våra medlemmar och gäster om vad som händer på Djurgården.

Vi vet att ett fåtal bilar riskerar att korka igen hela Djurgårdsvägen. Därför kommer vi att tillsammans med Stockholms stad stänga av Djurgårdsbron för allmän biltrafik på försök under dessa dagar. Vi prioriterar och ger mer utrymme åt gång-, cykel- och alla typer av kollektiv trafik, för ett mer tillgängligt och härligt Djurgården.

Utan bilar kan också parkeringsplatser inom Evenemangsparken ge plats åt annat som cykelskola för barn, konst.

Den trafiksmarta testveckan är en del i ett större arbete för ett mer tillgängligt Djurgården för alla. Fokus är på förbättrad infrastruktur, en ny gång- och cykelbro och mer kollektivtrafik, medan bilen får stå tillbaka och ge plats åt människor.  

Har du frågor inför veckan? Du hittar svar på länken nedan.