Samarbete för hållbarhet med Voice of the Ocean

Frågan om hållbarhet är alltid på tapeten. Hur kan vi arbeta mer miljöväntligt och hur kan vi hjälpa våra hav? Stiftelsen Voice of the Ocean har tillsammans med KSSS och fyra andra klubbar påbörjat arbetet med att förmedla kunskap till våra yngre seglare.  

Människan har alltid varit starkt beroende av havet. Förutom att bidra med resurser i form av mat reglerar det väder, temperatur och syrenivåer. Trots havets oerhörda väsentlighet för vårt välmående tar vi det lätt för givet och våra världshav är idag hotade. För alla seglingsentusiaster är det därför dags att börja arbeta för haven istället för mot dem. KSSS prioriterar hållbarhetsfrågor högt och arbetar städigt med att finna nya lösningar och strategier för att vi ska kunna fortsätta att segla på våra hav.
 
År 2019 grundades stiftelsen Voice of the Ocean som ständigt jobbar med att analysera och observera vår havsmiljö och det marina livet för att erhålla data till forskning. Genom att samla in värdefull information till forskningsinitiativ kan vi bättre förstå hur vi ska arbeta i framtiden för att förbättra vår maritima miljö. En ytterligare viktig del av stiftelsens arbete är att utbilda och förmedla kunskap för att skapa bättre förståelse av havet och våra interaktioner med havslivet.
 
En viktig målgrupp för utbildning inom hållbarhetsarbete är våra unga seglare. Därför har stiftelsen initierat ett arbete tillsammans med KSSS, Navigationsgruppen, Svenska seglarförbundet, Kryssarklubben och Sjövärnskåren med en ambition att utveckla nya metoder för att utbilda barn och ungdomar inom maritimt hållbarhetsarbete. Hur kan vi implementera hållbarhetstänk mer inom läger- och ungdomsverksamheten? Hur förmedlar vi budskapet bäst till olika målgrupper? Hur fångar vi deras intresse bäst?
 
Under lägersommaren 2022 fick lägerön Lökholmen en ny kompost, instruktörer och tränare instruerades hur de kunde tänka mer hållbart på vattnet och juniorkommittéen skapade en teorigenomgång och lek med fokus på havets ekosystem och miljö. Inför sommaren 2023 ska arbetet utvecklas mer där Voice of the Ocean bidrar med informationsmaterial och kunskap.
 
KSSS är tacksamma att få ta del av det här arbetet och ser fram emot att utbilda våra unga seglare om det marina livet och hur vi kan arbeta mer hållbart ute på vattnet.

 

Filippa Söderbaum/IKK