Skippo blir Officiell Navigationspartner till KSSS och Gotland Runt

Svenska Skippo är det nya båtlivsbolaget som vill driva på moderniseringen och digitaliseringen av båtbranschen genom att erbjuda nya, användarfokuserade digitaltjänster. Som ett led i denna ambition förvärvade Skippo i höstas succéappen Eniro På sjön och har vidareutvecklat tjänsten som lanseras i en ny tappning senare i vår. Skippo och KSSS har nu slutit ett treårigt samarbetsavtal som innebär att Skippo från och med i år blir Officiell Navigationspartner till KSSS och den årliga havskappseglingen Gotland Runt Offshore Race.

I ett första steg skall Skippo utveckla en kartfunktion för Gotland Runt som i år startar söndagen den 2 juli.

- Vi är väldigt stolta över vår navigationstjänst Skippo, och som till skillnad från konkurrenter är framtagen specifikt för nordiska vatten. Att bli vald som officiell navigationspartner till KSSS och världens största, årligen återkommande havskappsegling Gotland Runt är givetvis en fjäder i hatten”, säger Fredrik Oscarson, Skippos VD.


- Vi och Skippo delar visionen om att tillgängliggöra båtlivet för fler och brinner för att skapa en bättre upplevelse på sjön. Som partner till KSSS kommer Skippo bidra till det svenska båtlivet och även ge deltagare, besökare och åskådare en bättre upplevelse under Gotland Runt”, säger Stefan Rahm, Klubbdirektör i KSSS.


Skippos nya app lanseras senare i vår och kommer både finnas som gratisversion för registrerade medlemmar och i en Premium-version med ett antal navigationsfunktioner helt anpassade för våra nordiska farvatten.