Inför Lägerstart 2023

Nedanstående formulär är avsett att fyllas i av lägerdeltagarens målsman.

För att vi ska kunna ta hand om ert barn på bästa sätt är det av yttersta vikt att all nödvändig information lämnas nedan. 

Om lägerdeltagaren bryter mot gällande ordningsregler eller på annat sätt inte klarar av att deltaga i verksamheten, förbehåller sig KSSS rätten att skilja lägerdeltagaren från verksamheten genom hemskickning. Lägeravgiften återbetalas ej.

Under hela lägret måste det finnas en anhörig som vi kan nå dygnet runt och som har möjlighet att hämta eleven inom ett par timmar från första kontakt.

Observera att ni enbart kan ÖNSKA grupp och rumskompis, instruktörerna ansvarar sedan för gruppindelningen.

Kappselgingsgruppen passar för barn som gått både Grundkursen och Fortsättningskursen eller har annan liknande seglingserfarenhet, gruppen har ett begränsat antal platser.

Inför lägerstart