02 Värdegrunderna

Värdegrunderna inom KSSS Träningsverksamhet

S

STÄNDIG
UTVECKLING

 • I KSSS strävar vi efter att ständigt utvecklas som seglare och kompis oavsett om man är nybörjare eller på elitnivå.
 • KSSS Träningsverksamhet satsar på segling som idrott, med träning och tävling på alla nivåer.
 • På KSSS träning fokuserar vi på prestation, vad är du nöjd med, vad har du lärt dig, istället för placeringar och tävlingsresultat.
 • Som KSSS Tränare strävar man efter att ständigt utveckla sitt ledarskap. Tränarna har ansvar för att alla seglare i träningsgrupperna blir sedda och utvecklas i sin egen takt.
 • KSSS träningsverksamhet utvecklas ständigt för att på bästa sätt kunna ge seglare möjlighet att nå så långt de själv vill. OS, Volvo Ocean Race, America´s Cup eller liknande ska vara realistiska mål för seglare i KSSS träningsverksamhet.
 

E

ENGAGEMANG

 • Träningsverksamheten i KSSS bygger på ideellt engagemang från många.
 • KSSS tränare och ledare skall ha ett engagemang i klubben och ett stort engagemang att lära barn och ungdomar att segla.
 • Som förälder välkomnar vi att man engagerar sig i klubben. Du är lika välkommen oberoende om du vill jobba med träning, som kommittéledamot eller som funktionär.
 • Alla aktiviteter i KSSS genomförs med stor omtanke. Alla som kommer till KSSS skall känna sig välkomna.
 

G

GLÄDJE

 • Att segla och tävla skall vara roligt!
 • I nybörjargrupper och prova-på aktiviteter i KSSS regi är det viktigaste att ha roligt och känna sig trygg.
 • I träningsgrupperna är träningen ambitiös och kräver koncentration men man skall också ha mycket roligt tillsammans med sina seglingskompisar. Med glädje och kul ökar motivationen och lusten att träna.
 • KSSS tränare och ledare har en viktig roll att förmedla glädjen i segling och bygga Team-känsla.
 • På KSSS träningar är ett mål i sig att ha kul men också ges chans till utveckling.
 

L

LAGANDA

 • KSSS är byggt på glädje, gemenskap, delningskultur och segling.
 • Träningsgrupperna i KSSS fungerar som ett lag där vi försöker gemensamt åka till tävlingar och bo tillsammans om möjlighet ges.
 • I KSSS  tar man omhand och stöttar varandra som lagkompisar.
 • Lagledare i träningsgrupperna får finnas och detta kan vara engagerade föräldrar i gruppen som samverkar och stöttar tränarna för att bygga lagkänsla.
 • Vi i KSSS träningsverksamhet har som mål att alla skall hjälpas åt, man hjälper sina Team-kompisar och som förälder hjälper man även andra.
 • På KSSS är äldre seglare förebilder och skall hjälpa yngre seglare och äldre och mer erfarna tränare skall hjälpa och stötta yngre tränare. 
 

A

ANSVAR

 •  Som seglare i KSSS har man ansvar för att göra sitt bästa, vara väl förberedd, rätt klädd, lyssna på sina tränare och ledare samt visa god sportsmannaanda och vara en god lagkamrat. 
 • KSSS tränare har ett stort ansvar för att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt.
 • Tränare och ledare är viktiga förebilder för seglarna. Tränare och ledare skall använd och bruka båtar och material på ett ansvarsfullt sätt samt alltid bära flytväst och vara klädd efter väderlek.
 • Som deltagare och förälder i träningsverksamheten har vi gemensamt ansvar för att KSSS träningsfaciliteter inte får onödigt slitage och sköts på ett ansvarsfullt sätt.
 • Alla har gemensamt ansvar för att representera KSSS på ett positivt sätt i och utanför klubben.