Medlems- och båtavgifter

Medlem som inträder eller registrerar sin båt den 1 november eller senare, betalar för kommande år men registreras som medlem från betaldatum. Avi för 2023 skickas ut 1 november.

Medlemsavgifter 2023

Ålder       Årsavgift      Inträdesavgift
0-19 år 620 kr -
20-29 år 620 kr 950 kr
30-34 år 1 340 kr 950 kr
35-64 år 1 690 kr 950 kr
65 år och över 1 390 kr 950 kr
Maka-/makemedlem 750 kr 950 kr


Flerårigt juniormedlemskap
(levnadsåren 0-19 år) kostar 7 700 kr och kräver ingen inträdesavgift.

Flerårigt seniormedlemskap (levnadsåren 20-29 år) kostar 4 000 kr och kräver ingen inträdesavgift.
 

Båtavgifter för segel- och motorbåtar

Båtens L x B (m)          Båtavgift
< 25 m2 950 kr
< 45 m2 1 650 kr
< 70 m2 2 590 kr
< 90 m2 4 650 kr
> 90 m2 6 850 kr

Medlem som inträder eller registrerar sin båt den 1 november eller senare, betalar för kommande år men registreras som medlem från betaldatum.

Båtcertifikat

På internationellt vatten behöver du som huvudregel inte ha något certifikat med dig, eftersom kontrollen av båtens nationalitet utgår från den flagga du för. Men uppstår tvivelaktigheter kring huruvida din förda flagga verkligen är båtens nationalitet kan ett internationellt certifikat vara bra att ha. Pris: 500 kr. 

Detta gäller också principiellt inom Norden.