Medlems- och båtavgifter

Medlemsavgifter 2021

Ålder       Årsavgift      Inträdesavgift
0-19 år 600 kr -
20-29 år 600 kr 900 kr
30-34 år 1 300 kr 900 kr
35-64 år 1 650 kr 900 kr
65 år och över 1 350 kr 900 kr
Maka-/makemedlem 720 kr 900 kr


Flerårigt juniormedlemskap
(levnadsåren 0-19 år) kostar 7 700 kr och kräver ingen inträdesavgift.

Flerårigt seniormedlemskap (levnadsåren 20-29 år) kostar 4 000 kr och kräver ingen inträdesavgift.
 

Båtavgifter för segel- och motorbåtar

Båtens L x B (m)          Båtavgift
< 25 m2 900 kr
< 45 m2 1 600 kr
< 70 m2 2 550 kr
< 90 m2 4 600 kr
> 90 m2 6 800 kr

Båtcertifikat

På internationellt vatten behöver du som huvudregel inte ha något certifikat med dig, eftersom kontrollen av båtens nationalitet utgår från den flagga du för. Men uppstår tvivelaktigheter kring huruvida din förda flagga verkligen är båtens nationalitet kan ett internationellt certifikat vara bra att ha. Pris: 500 kr. 

Detta gäller också principiellt inom Norden.


Medlemmarnas igenkänningsstanderts

Medlem som önskar registrera igenkänningsstandert hos KSSS ska anmäla intresset till styrelsen för registrering. 

Sökanden ska tillhandahålla en digital version av standerten i tryckkvalitet (minst 300 dpi eller motsvarande) i formatet .eps el .pdf el .jpg.

Efter beslut av styrelsen kan medlemmen betala avgiften på 2 500 kr i KSSS Webshop. Avgiften är en engångsavgift och standerten publiceras i KSSS Årsbok så länge som innehavaren är medlem i KSSS.