Medlems- och båtavgifter

Medlemsavgifter 2021

Ålder       Årsavgift      Inträdesavgift
0-19 år 600 kr -
20-29 år 600 kr 900 kr
30-34 år 1 300 kr 900 kr
35-64 år 1 650 kr 900 kr
65 år och över 1 350 kr 900 kr
Maka-/makemedlem 720 kr 900 kr


Flerårigt juniormedlemskap
(levnadsåren 0-19 år) kostar 7 700 kr och kräver ingen inträdesavgift.

Flerårigt seniormedlemskap (levnadsåren 20-29 år) kostar 4 000 kr och kräver ingen inträdesavgift.
 

Båtavgifter för segel- och motorbåtar

Produkten av löa & bredd      Båtavgift
< 25 m2 900 kr
< 45 m2 1 600 kr
< 70 m2 2 550 kr
< 90 m2 4 600 kr
> 90 m2 6 800 kr


För att registrera din båt krävs ett personligt medlemskap i KSSS.

Medlem med inregistrerad båt har fem dygns fri förtöjning, för bemannad båt, per säsong i var och en av KSSS hamnar i Saltsjöbaden, Sandhamn, Lökholmen/Telegrafholmen. Dessa priser gäller ej för båt som används kommersiellt, t.ex i charterverksamhet.

Medlem, som inträder eller registrerar båt den 15 augusti eller senare, betalar full avgift för innevarande budgetår (1 nov-31 okt) men behöver inte betala avgift för kommande budgetår.

Medlem, som registrerar mer än en båt i KSSS register, betalar ovan angiven båtavgift för den största båten och en båtavgift på 400 kr/båt för de övriga.

Medlemmarnas igenkänningsstanderts

Medlem som önskar registrera igenkänningsstandert hos KSSS ska anmäla intresset till styrelsen för registrering. 

Sökanden ska tillhandahålla en digital version av standerten i tryckkvalitet (minst 300 dpi eller motsvarande) i formatet .eps el .pdf el .jpg.

Efter beslut av styrelsen kan medlemmen betala avgiften på 2 500 kr i KSSS Webshop. Avgiften är en engångsavgift och standerten publiceras i KSSS Årsbok så länge som innehavaren är medlem i KSSS.