Lägeranmälan

ANMÄLAN TILL KONFIRMATIONSLÄGER 2021 ÄR ÖPPEN

Efterfrågan på platser till KSSS tre årliga konfirmationsläger är mycket hög. Vi tycker det är kul att intresset är så stort men dessvärre kommer troligtvis inte alla som vill att kunna gå på våra läger p.g.a. platsbrist. Därför måste vi upprätta ett kösystem för våra konfirmationsläger. Nedan förklarar vi hur kölista och turordning fungerar.

Den 15 november 2019 kl 12:00 öppnar en kölista till våra tre Konfirmationsläger 2021.


Att vara med i kösystemet kostar 150 kr och betalas direkt vid anmälan.

ANMÄLAN GÖR DU GENOM ATT KLICKA PÅ DEN GRÖNA KNAPPEN

 

Anmälan kan endast göras via vår webshop, vi tar inte emot några anmälningar per mail eller telefon.

Du behöver inte ange ditt medlemsnummret vid anmälan.


KSSS dela ut platser till lägren baserat på två faktorer:

I första hand kommer vi att sortera listan i turordning efter antal år som lägerdeltagaren varit medlem i KSSS. Ju fler år som medlem, desto högre upp på listan. OBS! Denna rangordningsfaktor gäller endast till och med den 30 november 2019.

I andra hand kommer vi sortera listan i turordning efter den tidpunkt för lägeranmälan. Ju tidigare köanmälan, desto högre upp på listan.

Den 1 december 2019 kommer vi att skapa en lista baserat på dessa faktorer och därefter skicka ut ett antagningsbesked till de som fått en plats.

BEKSED KOMMER ATT SKICKAS UT INNAN JUL.

Även de som inte fått en plats får ett besked om att du står kvar på listan och blir reserver baserat på samma turordning. Deltagaren kommer sedan att kontaktas allt eftersom platser blir lediga.

Anmälningar efter 30 november läggas till i slutet av listan utan hänsyn till antal medlemsår i KSSS.


AVGIFTER FÖR KONFIRMATIONSLÄGER 2021

Köavgift: 150 kr

Bokningsavgift: 4000 kr, sista betalningsdag för antagna 28/2-2020

Lägeravgift: 16 500 kr, sista betalningsdag för antagna 31/10-2020

Kyrkoavgift för icke medlemmar i Svenska kyrkan: 8020 kr

När deltagaren tilldelats en plats på läger skickas ett antagningsbesked ut med betalningsintruktioner.

KSSS Konfirmationsläger 2020 är fullt

AVBOKNING

Vid avbokning för konfirmationsläger 2020 innan den 31 mars 2020 återbetalas lägeravgiften. Köavgiften och bokningsavgiften återbetalas ej. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning.

KSSS MEDLEMSKAP

Medlemskap är obligatorisk för våra lägerdeltagare. För mer info om medlemsavgifter, klicka HÄR.

BIDRAG FRÅN SVENSKA KYRKAN

Ett bidrag på 8 020 kr för medlemmar i Svenska kyrkan som betalar kyrkoskatt är avdraget i lägeravgiften. Godkända lägerarrangörer av Stockholms stift får automatiskt detta bidrag efter att deltagaren slutfört konfirmationslägret. Är deltagaren inte medlem i Svenska kyrkan debiteras ni denna avgift eftersom kyrkans bidrag uteblir.

BETALNING FRÅN UTLANDET

Instruktioner (på engelska) för betalningar från utlandet och utländska adresser hittar ni HÄR.