Lägeranmälan

KSSS Konfirmationsläger 2019 är fullt

ANMÄLAN TILL KONFIRMATIONSLÄGER 2020 ÄR NU STÄNGD.

Efterfrågan på våra platser till KSSS tre årliga konfirmationsläger är mycket hög. Vi tycker det är kul att intresset är så stort men dessvärre kommer troligtvis inte alla som vill, att kunna gå på våra läger p.g.a. platsbrist. Därför måste vi upprätta ett kösystem för våra konfirmationsläger. Nedan förklarar vi hur kölista och turordning fungerar.

Den 15 november  2018 kl 12:00 öppnar en kölista på SHOP.KSSS.SE där du kan anmäla ditt intresse. Att vara med i kösystemet kostar 150 kr och betalas direkt vid anmälan. KSSS kommer sedan att dela ut platser till lägren baserat på två faktorer:

1. I första hand kommer vi att sortera listan i turordning efter antal år som lägerdeltagaren varit medlem i KSSS. Ju fler år som medlem, desto högre upp på listan.
OBS! Denna rangordningsfaktor gäller endast till och med den 6 januari 2019

2. I andra hand kommer vi sortera listan i turordning efter den tidpunkt som deltagaren gjorde köanmälan för lägret. Ju tidigare köanmälan, desto högre upp på listan.

Den 8 januari 2019 kommer vi att skapa en lista baserat på dessa faktorer och därefter skicka ut ett antagningsbesked till de som fått en plats. Även de som inte fått en plats får ett besked om att de står kvar på listan och blir reserver baserat på samma turordning. Deltagaren kommer sedan att kontaktas allt eftersom platser blir lediga. De som tillkommer på kölistan efter 8 januari kommer att läggas till i slutet av listan utan hänsyn till faktor 1 (antal medlemsår i KSSS).

För mer information om Konfirmationsläger 2019, klicka HÄR.

Avgifter och avbokning

AVGIFTER konfa 2019

Köavgift: 150 kr
Bokningsavgift: 4 000 kr, sista betalningsdag för antagna 28/2 2018
Lägeravgift: 15 000 kr, sista betalningsdag för antagna 31/10 2018
Kyrkoavgift för icke medlemmar i Svenska kyrkan: 7 300 kr

När deltagaren tilldelats en plats på läger skickas ett antagningsbesked ut med betalningsintruktioner.

 

Avgifter Konfa 2020
Köavgift: 150 kr
Bokningsavgift : 4000 kr , sista betalningsdag för antagna 28/2-2019
Lägeravgift : 15 500 kr , sista betalningsdag för antagna 31/10-2019
Kyrkoavgift för icke medlemmar i Svenska kyrkan: 7300 kr

När deltagaren tilldelats en plats på läger skickas ett antagningsbesked ut med betalningsinstruktioner.

 

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften är obligatorisk för våra lägerdeltagare. För mer info om medlemsavgifter, klicka HÄR.

Anhörig till konfirmandern:

Det måste finnas en anhörig eller vän till familjen i Stockholms närområde som vi kan nå dygnet runt vid eventuell sjukdom eller skada.

BIDRAG FRÅN SVENSKA KYRKAN

Ett bidrag på 7 300 kr för medlemmar i Svenska kyrkan som betalar kyrkoskatt är avdraget i lägeravgiften. Godkända lägerarrangörer av Stockholms stift får automatiskt detta bidrag efter att deltagaren slutfört konfirmationslägret. Är deltagaren inte medlem i Svenska kyrkan debiteras ni denna avgift eftersom kyrkans bidrag uteblir.

AVBOKNING

Vid avbokning för konfirmationsläger 2019 innan 31 mars 2019 återbetalas lägeravgiften. Köavgiften och bokningsavgiften återbetalas ej. Vid avbokning senare sker ingen återbetalning.

Vid avbokning för konfirmationsläger 2020 innan den 31 mars 2020 återbetalas lägeravgiften. Köavgiften och bokningsavgiften återbetalas ej. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning.

 

BETALNING FRÅN UTLANDET

Instruktioner (på engelska) för betalningar från utlandet och utländska adresser hittar ni HÄR.