Nominera kandidater till stipendier från Mange Olssons Minnesfond

Magnus ”Mange” Olsson - en av världens mest kände, meriterade och beundrade havskappseglare, dog mitt i livet, när han var verksam som coach och mentor for den kvinnliga besättningen i Team SCA som förberedde sig för Volvo Ocean Race 2014-2015.

Mange älskade havskappsegling och efter hans bortgång bildades Mange Olssons Minnesfond med syfte att uppmuntra och stödja personer och organisationer som likt Mange Olsson, optimistiskt arbetar för att uppnå eller främja framgångar på högsta nivå inom seglingssporten. Gärna i Manges anda, dvs. med glädje och entusiasm. Fonden stöds av flera av Manges vänner och av företag som han jobbade med eller kom i kontakt med under sin seglingskarriär.

Mange Olsson Stipendier

Minnesfonden delar ut ett eller flera stipendier till unga seglare i Sverige. Dessa syftar till att uppmuntra pågående eller kommande aktiviteter.

Det första priset samt stipendierna kommer att delas ut 2014, preliminärt i Stockholm torsdag 26 juni 2014.

Stipendiesumma

Varje stipendium består av ett diplom samt ett eller flera stipendier om minst 10 000 sek per stipendium. Stipendiaten kommer även under ett års tid få möjlighet till mentorsstöd från mottagaren av Mange Olsson Priset (mer information om priset längst ner).

Nominering

Alla är välkomna att nominera kandidater till stipendierna. Om du känner någon eller själv är engagerad inom seglingssporten på ett sätt som faller inom ramen för vad Minnesfonden kan tänkas uppmuntra är du välkommen att höra av dig till Minnesfonden via e-post: [email protected].

Nominera en kandidat

Du som nominerar bör känna till den föreslagna personen, projektet eller organisationen väl. Du väljer själv om du vill berätta för den du föreslår som kandidat eller om du vill hålla din nominering hemlig.

Så här gör du för att skicka in din nominering:

  1. Uppge namn, adress, e-post och telefonnummer. Både till den som nominerar och den nominerade.
  2. Beskriv gärna kort om hur du känner till den nominerade. Om ni har några samarbeten.
  3. Presentera kort den nominerade. Det här är den information vår styrelse först kommer att läsa om den nominerade.
  4. Beskriv kortfattat skälen till nomineringen och en motivering till varför Minnesfonden bör uppmärksamma personen, projektet eller organisationen. 

Om du nominerar dig själv

  1. Uppge ditt namn, namn på eventuell organisation eller projekt samt kontaktuppgifter.
  2. Berätta kortfattat om dig själv och dina aktiviteter, såsom främsta seglingsmeriter, pågående och framtida satsningar.
  3. Skriv en kort biografi om dig själv4. Beskriv kortfattat hur ett stipendium skulle kunna göra skillnad för ert arbete.

Urval

Efter inkomna nomineringar går vi vidare med urval. Behöver vi mer information kan vi komma att höra av oss. I juni utser styrelsen för Mange Olssons Minnesfond stipendiater.

Tidplan våren 2014

Tidplan för nomineringar och utdelning av stipendier:

  • Nomineringstiden löper fram till den 20 Maj 2014.
  • Styrelsen beslutar om utdelning av stipendier senast vid styrelsemöte i juni 2014.
  • Besked om tilldelat stipendium ges under juni och delas ut i Stockholm i slutet av juni.

Mange Olsson Priset

Mange Olssons Minnesfond delar även årligen ut Mange Olsson-priset till en internationellt väletablerad person, organisation eller projekt som optimistiskt verkar internationellt för att uppnå eller främja framgångar på högsta nivå inom seglingssporten. Årets mottagare av Mange Olsson priset utses genom en separat process. 

Lycka till och tack för ert samarbete!

För mer information, besök www.mangeolssonsminnesfond.se