Protest under ÅF Offshore Race 2013 gällande förseelse mot områdesskydd.

Ralf Aspholm var under ÅF Offshore Race 2013 skeppare på Team DataCom som var en av de båtar som ansetts ha gått närmare än 500 meter från Karlsöarna.

Området innanför 500 metersgränsen är fågelskyddsområde med tillträdesförbud från februari till och med augusti. Ralf har meddelat att han och hans navigatör tyvärr var ovetande om tillträdesförbudet då det inte fanns angivet i de elektroniska sjökort som användes ombord.

Tävlingsledningen lämnade omedelbart efter målgång in en protest som prövades under brott mot regel 9.4. Juryn friade i målet då fågelskyddsområdet inte var angivet som banbergränsning i SF/SI.

Ralf Aspholm som också är ordförande i KSSS Havskappseglingskommitté har uppmanat tävlingsledningen att utreda och överväga om situationen skall hanteras under en s.k. KSR regel 69-förhandling. Det vill säga en förhandling om osportsligt beteende. Tävlingsledningen och Protestkommittén avser att tillsammans med SSF:s Regelkommitté utreda detta och i förekommande fall kalla till förhandling.

Civilrättsligt är brister i elektroniska sjökort eller okunskap om rådande bestämmelser ingen grund för ett frikännande om ett fel är begånget. Ralf har därför meddelat åklagarmyndigheten att han tar det bötesstraff som gäller för förseelse mot tillträdesbestämmelserna för fågelskyddsområdet.

KSSS ser allvarligt på den inträffade händelsen och inför ÅF Offshore Race 2014 har därför inbjudan och Seglingsföreskrifter förtydligats och kompletterats med förbud mot att segla in i skyddsområden.

Fredrik Feldreich    Håkan Nordlund
Tävlingsledare        Juryordförande