KSSS Blogg: Strategimöte

I förra veckan hade vi vårt årliga strategimöte med styrelse och personal. Det kan ju låta högtravande men det är i själva verket extremt viktigt, inte minst i en verksamhet som KSSS som ofta blir väldigt händelsestyrd.

Vi började med att gå igenom KSSS Strategi 2013-2017 (se denna här och här). Detta för att se att vi är hyggligt på banan när vi tagit oss igenom snart två år av fem. 

Och på banan tycker vi nog att vi är. Mest utmanande men också mest påtagligt är utvecklingen av våra anläggningar där önskemålen alltid större än resurserna. Därför gäller det att ha en plan över flera år och det har Göran Edin, ordförande i Intendentkommittén och alla övriga inblandade en mycket god ordning på. 

Vad gäller träningsverksamheten har vi nu en bra infrastruktur på plats i form av Anders Bengtsson som ansvarig för området. Nästa steg blir att få till en permanent etablering av någon slags klubblokal på Ranängen med omklädningsrum och samlingslokal, ett mycket dedikerat arbete pågår med detta. Lägerverksamheten har varit utsåld som vanligt. Här har vi arbetat med förbättringar genom ett instruktörsläger för de potentiella aspiranter som tas in till nästa år. Lägret har omfattat seglingskunskap och båthantering men också ett värdegrundsarbete där man går igenom vad KSSS vill stå för och hur detta skall manifestera sig på lägren. 

Värdegrundsarbetet kommer vi nu också föra vidare till KSSS som helhet och det kommer dels att omfatta frågor om hur vi bemöter varandra och andra men kommer också att beröra frågor som seglingens och seglarnas relation till till exempel miljö och alkohol.  

På kappseglingsfronten har vi ett antal mycket lyckade regattor bakom oss och några fortfarande framför oss i år. Nyckelord att arbeta med för framtiden här är enkelhet och trivsel samtidigt som vi fortsätter att ordna professionella regattor. Vi vill gärna bygga ytterligare grupper av funktionärer som ordnar regattor ihop och har fått ett visst inflöde av nya krafter under sommaren, kul. 

Vi vill öka klubbkänsla och medlemsnytta, något jag tycker att vi kommit en bra bit på väg med tex genom de sociala aktiviteterna kring ÅFOR men också genom Klubbarnas Klubb, ombyggnaden av Sjövillan, modevisningen och mycket annat. Ett konstaterande är att 5.500 medlemmar svårligen kan umgås alla samtidigt men vi vill gärna skapa förutsättningar för olika grupperingar av våra medlemmar att umgås under trivsamma former. 

KSSS kommunikation jobbar vi vidare med, hemsidan har genomgått en enorm utveckling de senaste åren dels layoutmässigt men också funktionellt tex vad gäller resultatrapportering där vi anser att vi ligger mycket långt fram liksom vad gäller ett bra flöde av nyheter.  Sannolikt är vi också en av de mest besökta seglingsrelaterade sidorna i Sverige. Årsboken har fått ny form vilken rönt allmän uppskattning. 

Slutligen hade vi en diskussion kring KSSS Varumärke som enkelt uttryckt summerade i att vi är olika saker för olika medlemmar men vi inte kan vara allt för alla. Vi är stolta över att vara KSSS, ett av världens ledande segelsällskap och det hoppas vi att du också är som medlem!

Har du själv idéer och tankar kring hur vi kan göra KSSS bättre får du gärna höra av dig till mig på [email protected]

Staffan


Läs mer från Staffan på Ordförande har ordet