Rätt e-postadress!?

Har vi rätt e-postadress och telefonnummer till dig som medlem? Det vill vi vara säkra på för att du skall få full nytta av ditt medlemskap och vill därför ha din hjälp.

Gå in på adressändra och fyll i dina aktuella uppgifter eller kontakta KSSS kansli på telefon 08 - 556 166 80 och meddela den e-postadress och telefonnummer du vill att vi använder i kommunikationen med dig. Uppge gärna medlemsnummer. I dagsläget saknar drygt ca 1000 e-postadresser.