En hälsning från KSSS Historiska Utskott

I slutet av 2020 etablerades ett arbetsutskott under namnet ”Historiska Utskottet” (HU). Genom att bilda detta utskott på historiskt tema är ambitionen att säkerställa att Sällskapet lyckas bevara och tillgängliggöra det viktigaste av KSSS historia för framtiden.

Vi har initialt jobbat med att sortera, arkivera och digitalisera allt vi hittar och prioriterar ur ett historiskt perspektiv. Allt från text, bild och rörligt material, men även andra historiska ting (t ex priser, pokaler, modeller mm). Genom utskottets arbete förenklas uppgiften för de som i framtiden önskar åtkomst till vår historia och föra den vidare.

Vi har lagt upp det historiska utskottet på två arbetsnivåer. Dels finns en styrgrupp som försöker ha en övergripande förståelse för vilket material som vi bör prioritera. Därtill har vi ett flertal vertikala ansvarsområden. Någon går igenom hela vår lägerhistorik, någon annan tar ansvar för alla våra anläggningar genom tiderna, vissa av oss fokuserar på kappseglingar, eskaderseglingar eller fester och jubileer över tiden.

I allt vårt arbete tänker vi att vi på sikt vill kunna presentera detta i någon form av tidslinje. Tänk er en digital version av ”Viktiga händelser genom tiderna…” som alltid finns med i vår årsbok. Där skall man kunna söka på årtal, händelser, platser eller båtar och personer, och få upp bilder och fakta per sökning. Man kan lugnt säga att detta är en diger uppgift, KSSS har ju varit verksamt i över 192 år och mycket spännande har hänt över åren. Vi jobbar metodiskt och i ett harmoniskt tempo. Skämtsamt säger vi att 200-årsjubileet 2030 blir en lagom målbild, men självklart hoppas vi kunna presentera vad vi fått ihop långt tidigare än så. En skiss på hur vi vill presentera detta i framtiden kan ni hitta genom denna länk kssshistoria.se (ytterst begränsade exempel, men bara för att ge en förståelse för vart vi vill att arbetet leder).

I detta arbete ser vi också att vi ofta vill be KSSS medlemmar om hjälp, t ex med att identifiera personer, platser, båtar eller händelser. Därför vill vi göra ett test med er nu. Finns det någon som känner igen någon person och/eller båt samt sammanhang i dessa bilder. I så fall hör gärna av er till HU via epost på: [email protected] ange bilden/bildernas namn (A-?) och vad de föreställer.

Vi vill passa på och tacka alla i det arbete som redan är gjort så här långt och ser med spänning fram emot vad vi kommer att hitta i framtiden, om vår långa, stolta historia.

 

Historiska utskottet genom styrgruppen,
Carin Hildebrand, Kjell Borking, Patrick Ståhle, Staffan Salén, Lotta Ridelberg samt Patrik Salén

Särskilda ansvar ligger även hos Helena Magasanik (läger), Göran Egnell (lottbåtar), Svante Tengbom(anläggningar), Bo Ahlström(jubileer) och Tomas Östling (eskader).